Tutkimuksen Voimasanat

Tutkimuksen voimasanoja ovat tieteellinen tieto, teoria, aineisto ja muut käsitteet, jotka ovat tunnettava, jotta tutkimusta voi tehdä. Tässä kirjassa esitellään tutkimuksen kannalta tärkeät käsitteet ja kuvaillaan mitä ne tarkoittavat.

Tieteellistä tietoa tuotetaan eri tavoin. Tietoa myös käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Vaihtoehtoiset tietämisen tavat  merkistsevät sitä, että sekä tutkittava kohde että tieteellinen tieto näyttäytyvät monenlaisina. Kirjassa jäsennetään ja kuvataan erityyppisiä tutkimuksellisia toimintatapoja ja periaatteita. Hyvä tutkimus tunnistaa aina oman tapansa tuottaa tietoa.

Keskeistä on tutkija osuus tiedon rakentajana. Tutkimustieto ei juonnu itsestään aineistosta ja metodeista, vaan tiedon syntyehtona on tutkijan kasvanut ymmärrys ja työn kuluessa tehdyt oivallukset. Niiden varassa tutkija tekee valintoja, jotka väistämättä vaikuttavat tulosten tulkintaan. Tutkimusprosessi onkin usein tasapainoilua mahdollisten - ja eri tavoin rajallisten - vaihtoehtojen välillä.

Kirjoittajat ovat kokeneita tutkijoita, tutkimuksen opettajia ja tutkimuskäytäntöjen tuntijoita Helsingin, Lapin ja Tampereen yliopistoista.


ISBN-10:
9526319974
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Sanoma Pro
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2013
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
198
Tekijät:
Suvi Ronkainen, Leila Pehkonen, Sari Lindblom-Ylänne, Eija Paavilainen
Viivakoodi 9789526319971
Tuotekoodi 28011065
Tekijä Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne
47,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.