Palvelutiede julkisten palveluiden uudistajana, Kansainvälinen vertailu

Palvelutiede tarjoaa uuden ja avoimen lähestymistavan perinteisiin sektoreihin ja spesialiteetteihin perustuviin palveluihin. Kirjan alkusysäyksenä on ollut nopeasti kehittyvä uusi palveluajattelu sekä uusia palvelumalleja hakeva sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiokehitys. Kirja kuvaa kehitystä, jossa dynaamisesti yhdistetään resursseja, ihmisiä, teknologioita, uusia organisaatiorakenteita, asiakkaita ja informaatiota uusiksi palvelujärjestelmiksi.\n\nPalvelutiede hahmottuu kirjassa julkisten palveluiden uudistajana – erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kansainvälisen vertailun kautta. Näkökulmaan vaikutti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatioprosessi sekä sosiaalivirastossa virinnyt ajattelu uusista toimintamalleista, jotka perustuvat asiakkaan kanssa tehtävään palvelumuotoiluun. Integraatiota koskeva kansainvälinen vertailuaineisto on kerätty Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Australiasta. Kirja avaa myös keskustelun integroiduista sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluintegraatiosta.\n\nTeksti on suunnattu julkisten palveluiden päättäjille, asiantuntijoille ja kehittäjille. Teksti soveltuu myös oppimateriaaliksi.\n


ISBN-10:
978-951-44-9159-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
153 s.
Tekijät:
Laitinen Ilpo, Harisalo Risto & Stenvall Jari (toim.)
Tuotekoodi 010330
Tekijä Laitinen Ilpo, Harisalo Risto, Stenvall Jari
28,00 €