Miehistä puhetta., Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit

Suomi harmaantuu. Myös miehet elävät pidempään kuin aiemmin. Millaisena miesten vanheneminen näyttäytyy yhteiskunnassa? Millaista ikääntyminen on miehen näkökulmasta?\n\nKirja tarkastelee vanhenemista yhteiskunnan tasolta miesten omiin tulkintoihin. Teoksen näkökulmana on se, millä tavoin biologinen vanheneminen tapahtuu sosiaalisessa ympäristössään. Miten sosiaaliset suhteet, roolit ja ruumiillisen vanhenemiseen liittyvät kulttuuriset normit asettavat reunaehtoja vanhenemisen kokemiselle ja tulkinnoille?\n\nTeos soveltuu sosiaali- ja terveysalan, gerontologian ja sukupuolentutkimuksen opiskelijoille ja tutkijoille sekä niille, jotka työssään ovat tekemisissä vanhenemisen kanssa.\n


ISBN-10:
978-951-44-9134-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
308 s.
Tekijät:
Hanna Ojala & Ilkka Pietilä (toim.)
Tuotekoodi 010328
Tekijä Ojala Hanna, Pietilä Ilkka
32,00 €