Kaveria ei jätetä!, Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa

Ovatko nuorten ikätoverisuhteet riski vai resurssi? Tarjoavatko nuoret toisilleen tukea ja turvaa, vai houkuttelevatko pahoille teille? \nNuorisoporukat nähdään yleensä kielteisessä valossa, mutta kaverit voivat olla myös merkittävä tuen ja osallisuuden lähde.\n\nRiikka Korkiamäki tarkastelee yläkouluikäisten vertaissuhteissa rakentuvaa sosiaalista pääomaa eli nuorten keskinäisiä voimavaroja ja nuorten itsensä sille antamia merkityksiä. Sosiaalisen pääoman käsite avaa nuorten suhteiden tarkasteluun johdonmukaisen voimavaranäkökulman unohtamatta, että nuorten yhteisöissä harjoitetaan myös vallankäyttöä, erotteluja ja ulossulkemista.\n\nKaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa liikkuu monilla rajapinnoilla ja haastaa nuorisotyön ja sosiaalityön, lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen sekä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusperinteen välisiä erotteluja. Teos sopii nuorten parissa eri aloilla työskenteleville, tutkijoille ja kaikille nuorten arjesta ja sosiaalisista suhteista kiinnostuneille.\n\n


ISBN-10:
9789514491238
Kieli:
fin
Sivumäärä:
241[92] s.
Tekijät:
Korkiamäki Riikka
Tuotekoodi 010316
Tekijä Korkiamäki Riikka
30,00 €