Svensk Uttalsordbok

Det här uttalsordboken är i första hand avsedd för de finskspråkiga som vill lära sig uttala enskilda svenska ord på ett riksvenskt sätt. Med rikssvenska menas det standardsvenska uttalet i Sverige. Ordboken lämpar sig även för de svenspråkiga i Finland som är intressärade av att veta hur de enskilda svenska ordens rikssvenska uttal avviker från derans eget uttal.

P.g.a. de livliga kontakterna mellan Finland och Sverige i dag kommer många finskpråkiga i kontakt med svenskar och upplever ofta att kontakten försvåras av en hel del språkiga faktorer. De finskpråkiga märker ofta att de har svårt att förstå svenskarnas uttal och att de framför allt har svårighteter att själva uttala svenska. Utgående från praktiska behob försöker vi med denna uttalsordbok bidra till att underlätta de finskspråkiga inläras strävan efter ett bättre svenskt uttal. Vår förhoppning är att boken blir en bra hjälpreda för dem att kunna uttala svenska ord på ett så svenskt sätt som möjligt. 

Lexikonet omfattar något över 20 000 ord. Stommen består av vanliga svenska ord som inte alltid är särskilt svåra för de finskspråkiga att uttala någorlunda rätt. Därtill innehåller uttalsordboken ett stort antal sammansättningär och avledningar som ofta för med sig problem för språkinlärare, de finskspråkiga inte undantagna. Andelen främmande ord, som likaså brukar vara svåra att uttala, är inte obetydlig. Vi har också angett för en hel del geografiska namn och andra egennamn.


ISBN-10:
9525657086
Kieli:
ruotsi
Kustantaja:
Tampereen teknillinen yliopisto
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2011
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
282
Tekijät:
Mikko Kuronen, Kari Leinonen
Viivakoodi 9789525657081
Tuotekoodi 28011030
Tekijä None
25,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.