Media iholla, Politiikan julkisuus kansanedustajien ja aktivistien kokemana

Kirjassa kuvataan osallistujien itsensä näkökulmasta, millaista osallistuminen politiikkaan tai kansalaisaktivismiin nykyään on. Kuinka houkuttelevaa tai riskialtista on lähteä mukaan julkiseen keskusteluun ja asettaa näin itsensä alttiiksi julkiselle arvostelulle ja kommentoinnille? \n\nTutkimuksessa haastateltiin kevättalvella 2011 neljäätoista näkyvää poliitikkoa ja kahtatoista kansalaisaktivistia, ja kirja perustuu pääosin näihin haastatteluihin. Lisäksi mukana on analyysi vuonna 2010 käydystä romanikerjäläisiä koskeneesta julkisesta keskustelusta. \n\nKirjan teemat kytketään ajankohtaiseen tieteelliseen keskusteluun, erityisesti kysymykseen tunteen ja järjen roolista politiikassa ja aktivismissa sekä kysymykseen politiikan medioitumisesta, intimisoitumisesta ja viihteellistymisestä. Kirja antaa elävän kuvan poliitikkojen ja aktivistien kokemuksista nykyisessä mediakulttuurissa. Tulokset tukevat käsitystä julkisuuden muutoksesta aiempaa enemmän "iholle tulevaksi", mutta samalla kirja myös suhteellistaa kaikkein synkimpiä luonnehdintoja mediajulkisuuden kiroista.


ISBN-10:
978-951-44-8795-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
280 s.
Tekijät:
Reunanen Esa & Harju Auli
Tuotekoodi 010220
Tekijä Reunanen Esa, Harju Auli
30,00 €