Paras mahdollinen julkishallinto?

Pyrkimys tehokkuuteen ja rationalisuuteen  - parhaisiin mahdollisiin ratkaisuihin -  ohjaa julkishallinnon toimintaa yhä enemmän. Teos lähestyy tätä pyrkimiystä tuoreesta näkökulmasta: se  jäsentää tehokkuusoppien monitulkintaisuuksia ja säröjä. Pätevätkö samat rationaalisuussäännöt kaikilla hallinnonaloilla? Miten tavoitteenasettelussa huomioidaan keinojen ja toimijoiden rajallisuus? Voiko tehokkuuteen pyrkiminen käytännössä jopa heikentää tehokkuutta? Tekeekö luottamus numeroihin ja mittareihin sokeaksi asioille, joita on vaikea mitata?

Kirjoittavat pureutuvat monitulkintaisuuteen tehokkuuskäsitteissä ja -teorioissa, julkisissa tehokkuuspoliitikoissa sekä organisaatioiden päätöksenteossa. He käsittelevät myös kansalaisten odotuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa julkishallinnon toimintaan. Esimerkkitapauksia on poimittu etenkin sosiaali-  ja terveyspalveluista sekä koulutuksen ja tutkimuksen alalta.


ISBN-10:
9524951258
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Gaudeamus
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2009
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
235
Tekijät:
Jarmo Vakkuri
Viivakoodi 9789524951258
Tuotekoodi 28011011
37,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.